Projekti QATEK organizon konferencën e hulumtimeve në arsim


Në kuadër të projektit QATEK, më datën 10-11 Qershor në formë online. Nga rreth 100 propozime për propozime u përzgjodhën afër 60 prej tyre për t'u prezantuar. Folësit krysor janë nga Kosova, Sllovenia, Estonia dhe Italia. Konferenca synon avancimin e debatit rreth hulumtimeve shkencore në edukim dhe synon ta vendos organizimin e konferencës si konferencë e rregullt vjetore. Linku i agjendë dhe detajet e platformës online mund të gjenden këtu.

PROGRAMME AGENDA

KICER 2021_Agenda.pdf